Grāmatvedības pakalpojumi

 

Grāmatvedības pakalpojumi ir mūsu pamatdarbības veids.

Grāmatvedības pakalpojumi sevī ietver:

  • grāmatvedības politikas izstrādi;
  • pilnu grāmatvedības apkalošanu no pirmdokumentu apstrādes līdz atskaišu iesniegšanai VID; 
  • pārstāvēšanu VID audita vai tematisko pārbaužu laikā, kā arī pārstāvēšanu citās valsts iestādēs(VDI, VSAA, Statistikas pārvalde u.c.)
  • konsultācijas finansu un nodokļu likumdošanas jautājumos, ieteikumus nodokļu optimizēšanai un uzņēmējdarbības uzlabošanai;,
  • operatīvo bilanču, vadības atskaišu sagatavošana pēc pieprasījuma;
  • finansiālās darbības analīze pēc pieprasījuma;
  • statistikas pārskatu sagatavošana.

Visi augstākminētie grāmatvedības pakalpojumi iekļauti grāmatvedības pakalpojumu ikmēneša maksā.

Par gada pārskata sastādīšanu jāmaksā papildus atlīdzība, kāda noteikta līgumā vienam mēnesim.